Responsive image

Mgr. Roman Sklenář, advokát, zakladatel kanceláře

Poskytuji právní služby především v oblasti občanského, rodinného, pracovního, trestního práva a práva nemovitostního s komplexním servisem s tímto spojeným, přičemž při poskytování právních služeb dbám zejména na osobní přístup ke klientům a diskrétnost.

Právnické vzdělání jsem získal studiem magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během vysokoškolského studia jsem vykonával praxi v advokátní kanceláři a následně jsem rozšiřoval své znalosti, zkušenosti a dovednosti na pozici asistenta soudce u Okresního soudu v Kladně a následně u Krajského soudu v Praze. Po složení advokátních zkoušek působím jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory.

Nezáleží, zda je klient samostatná fyzická osoba, sdružení několika osob nebo velká firma. Ke každému klientovi přistupuji zcela individuálně a pečlivě vyhodnocuji jeho potřeby. Všem klientům poskytuji vždy profesionální právní služby v nejkratším možném čase.

Díky tomu, že spolupracuji s několika dalšími advokáty, soudními znalci a soudním exekutorem, jsem schopen klientům poskytovat veškeré právní a související služby ve všech právních oblastech.

Stálým klientům poskytuji rovněž non-stop právní pomoc na telefonu.