Responsive image

Hlavním cílem Advokátní kanceláře Mgr. Romana Sklenáře je poskytování právních služeb v nejvyšší kvalitě. Prioritou je budování dlouhodobých vztahů s klienty ze soukromého i veřejného sektoru. Respektujeme individualitu každého klienta a jsme připraveni Vám pomoci kdykoli i mimo obvyklou pracovní dobu, po domluvě též mimo prostory advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v šíři celého právního řádu. Zajišťuje právní pomoc při sjednávání smluv, právní zastoupení v soudních sporech a sporech před správními orgány, vyřizuje advokátní úschovu a související administrativu.

Zaměřuje se jak na soukromé právo, tak na právo veřejné. Poskytuje služby občanům v jejich rodinně právních sporech, sporech ze smluv, při vymáhání pohledávek, náhradě škody, zajišťuje právní servis při prodeji či pronájmu nemovitostí, nebo jiných soukromoprávních záležitostech. Zabývá se pracovněprávní oblastí.

Obhajuje klienty v trestních věcech či naopak zastupuje poškozeného v trestním řízení. Pro podnikatele a korporace zajišťuje veškerý servis, od založení společnosti, přes správu pohledávek, úpravu pracovněprávních záležitostí, po likvidaci společnosti či její prodej. V případě potřeby hájí práva svých klientů před správními soudy.

Zaručujeme spolehlivost, vysokou profesní úroveň, diskrétnost. Vyjdeme vstříc i Vašim nadstandardním požadavkům. Předností je rychlost poskytování právních služeb a značná flexibilita, kdy v rámci časové úspory klienta je možné poskytnout právní služby dle přání klienta elektronicky nebo v místě jeho bydliště či sídla. Nejsme velká anonymní kancelář a naše právní poradenství je založeno na osobním kontaktu s klienty.

Naprostá mlčenlivost advokáta je samozřejmostí.